Er toe doen door mee te doen

Stichting All Inclusive streeft naar een inclusieve samenleving .

Wij ondersteunen en stimuleren mensen met een (hernieuwde) stap naar een leven in de maatschappij. Denk aan mensen met eenzaamheid, laaggeletterdheid of armoede. Met verschillende oorzaken als burn-out, Ggz problematiek, een chronische ziekte of mensen die nieuw in Nederland zijn. Dit doen we door laagdrempelige activiteiten in de buurt.

De kracht én de inclusie van de Stichting All inclusive is de mix van de samenstelling van de groep.

De meeste mensen willen van betekenis zijn, maar door omstandigheden lukt dat soms niet. Iedereen wil zich gezien en gehoord voelen, ook als je (tijdelijk) wat meer aan de zijlijn staat. Deelnemers ervaren achteraf een positievere gezondheid met meer welzijn, versterkte zelfregie en zelfvertrouwen. Meerdere ervaringen lees u hier.

Wij ondersteunen met invulling geven van de participatiewet én kunnen ook begeleiden met thema´s zoals diversiteit, armoede en integratie in de maatschappij en arbeidsmarkt.