Iedereen doet mee!

Wat doet de Stichting All Inclusive?

De Stichting All Inclusive streeft naar een inclusieve samenleving waar ook plaats is voor groepen die zich buitengesloten voelen. Wij ondersteunen en stimuleren mensen met een (eerste) stap naar een leven in de maatschappij. Zoals mensen die bijvoorbeeld te kampen hebben met eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, burn-out een chronische ziekte of nieuw in Nederland zijn.  Dit gebeurt door laagdrempelige activiteiten (*). De kracht én de inclusie van de Stichting All inclusive is de mix van de samenstelling van de groep.

De meeste mensen willen van betekenis zijn, maar door omstandigheden lukt dat soms niet.  Iedereen wil zich gezien en gehoord voelen, ook als je (tijdelijk) wat meer aan de zijlijn staat. Deelnemers ervaren achteraf een positievere gezondheid met meer welzijn, versterkte zelfregie en zelfvertrouwen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen met invulling geven van de participatiewet maar kunnen u ook begeleiden met thema´s zoals diversiteit, armoede en integratie in de maatschappij en arbeidsmarkt.

(*) Initiatiefnemer Dorien ontwikkelt en begeleidt laagdrempelige activiteiten die mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging brengen. Deze worden aangeboden via diverse gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en bibliotheken én voldoen aan de RIVM richtlijnen.